Home

Idegentermékenyülő növények

12 igénytelen növény, amit nem fogsz tudni kinyírni a

Hacsak nem vagy nagyon-nagyon elszánt. Imádsz kertészkedni, de néha jó lenne, ha nem kellene minden nap attól tartani, hogy kiszárad, ha nem locsolsz, hogy megeszi valami, lerágja valaki, megadja magát, ha forró lesz a nyár, kidől mert rossz napja van? Nos, léteznek olyan növények, na.. A szárazságtűrő növények mintapéldánya. Ha az egyszínűt túl egyszerűnek találnánk, válasszunk többszínű, mintás levelű fajtát. Amilyen szívós, ugyanannyira mutatós, egyedi színfoltot alkot a kertben. Ne felejtsük: a fenti növények elviselik ugyan a mostoha bánásmódot, de ez nem jelenti azt, hogy szívesen is. A mézontófű idegentermékenyülő növény, ezért nagyon előnyös a maghozamra nézve, ha lehetőség van méhcsaládok kihelyezésére. Egy hektár mézontófű beporzására 8-10 db méhcsaládot szoktak kitelepíteni

Önmegporzást alkalmaznak idegentermékenyülő növények beltenyésztésekor. Ilyenkor az idegen por kizárása céljából a bibét (v. nővirágot) szigetelni kell, amit az ugyancsak szigetelt saját hímvirágporával termékenyítünk meg. Ezzel a módszerrel beltenyésztéses vonalakat nyerünk Ezt az idegentermékenyülő növények esetében elősegítik a szél és a rovarok. A növényvilág harmada érintett a rovarmegporzásban, közöttük olyan fontos kultúrnövényekkel, mint a napraforgó és a repce. A kukoricapollent pedig a szél szállítja több száz méterre. Reális veszély a mechanikai keveredés is

Az idegentermékenyülő növények kényszerített önmegporzása esetén az utódoknál korcsosodás, leromlás jelentkezik. Ennek oka az utódnemzedék egyedeinek nem kielégítóő életrevalósága. A korcsosodás az utódok nem elegendő intenzitású növekedésében és fejlődésében,. A gabonafélék ön- vagy idegentermékenyülő növények. A búza, az árpa és a zab általában önmegtermékenyülő (autogam), a rozs kölcsönösen termékenyülő (allogam) növény. Termés. A gabonafélék termése a magházból kifejlődött száraz zárt szemtermés (caryopsis)

7 kerti növény, amely a pokolban is jól érezné magát

Növények: Támogatási összeg egyedenként euróban: Maggal szaporított egyévesek: öntermékenyülők: 22: szélporozta idegentermékenyülő: 26: rovarporozta. Idegentermékenyülő növények Beltenyésztett vonalak, törzsek Hibridizáció (kukorica, napraforgó, cukorrépa) apa-anya előállítása: F1, F2-t nem használunk. Előállított vetőmag: F1, F2 nem használjuk. 3. Speciális nemesítési eljárások.. Az idegentermékenyülő növények 6-10 generációs öntermékenyítési szakasza, végeredményben lerövidíthető egy generációra. Az öntermékenyülő fajok F1 és F2 növényei illetve a még hasadó F6-F7 törzsek egy generáció alatt rögzíthetők

idegentermékenyülő növények csoportján belül két típus létezik, a rovarmegporzású (pl.: sárgarépa, uborka) és a szélmegporzású (pl: kukorica, spenót). Néhány magról szaporított faj öntermékenyülő típusú, vagyis egy adott növény - általában virágszerkezetéből adódóan -. Azok a növények amik gyorsabban fejlődnek és nagyobbra nőnek/nyúlnak mint a többi általában porzósak lesznek, persze akadhatnak kivételek. Botanika; A kender idegentermékenyülő, szélporozta növény, a méhek csak a hímkendereket keresik fel, a termőst elkerülik (kt, 45old) növénynemesítési módszerek. Elsőnek vezette be az idegentermékenyülő növények egyedszelekciójában máig alkalmazott tartalékvetőmag- (Ohio-) módszert. Ő honosította meg Magyarországon - az Amerikában akkor már ismert - hibrid kukorica nemesítést: a fajtahibridizációt és a beltenyésztéses módszert

Hungaro-farm Kft

Az állami génmegőrzési pályázat által adott évben támogatott tételekből a maggal szaporított egyéves és maggal szaporított évelő öntermékenyülő növények esetében minimum 100, idegentermékenyülő növények esetében minimum 200 db életképes magot a kapcsolódó alap passzport információkkal együtt (NGBAB szám és. Idegentermékenyülő növények egyedszelekciója: 34: Vegetatív szaporítású növények egyedszelekciója: 35: Kombinációs (keresztezéses) nemesítés: 36: A kombinációs nemesítés genetikai alapjai: 36: A szülőpárok megválasztása és keresztezése: 37: Önmegtermékenyülő növények kombinációs nemesítése: 37: Pedigré.

Idegentermékenyülő növények Beltenyésztett vonalak, törzsek Hibridizáció (kukorica, napraforgó, cukorrépa) apa-anya előállítása: F1, F2-t nem használun E növények közül 8 tartozik a gabonanövények csoportjába, melyek együttes vetésterülete mintegy 700-710 millió ha (50 %), míg a többi növényt hüvelyes-, olaj-, ipari és gyökérgumós növények teszik ki. Hagyományosan az elmúlt évtizedek során - az ipari és szolgáltató ágazatok dinamiku RIL: (rekombináns beltenyésztett törzs, idegentermékenyülő növények esetében vonal (Recombinant Inbred Line) RT: a produktív oldalhajtások száma qrt-PCR: valós idejű PCR, a génexpresszió során keletkező géntermékek mennyiségi változásainak kimutatására fejlesztett módszer (Real-Time Polymerase Chain Reaction A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot 2019. június 1-vel alapította meg az Agrárminisztériumot vezető miniszter a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ tápiószelei Növényi Diverzitás Központba való integrálásával. Az új elnevezésű intézmény Magyarország legnagyobb és egyben központi génbankjaként fog funkcionálni 13. Ismertesse az öntermékenyülő és idegentermékenyülő növények vetőmagelőállítását! 14. Értékelje a GMO növényeket! 15. Ismertesse a fajtaminősítés rendszerét és a fajtahasználat elemeit! 16. Ismertesse a gabonafélék jelentőségét, felhasználását, csoportosítását, agronómiai értéküket! 17

Önmegporzás - Wiandt Kertésze

A sárgadinnye az idegentermékenyülő növények közé tartozik, ezért az évezredes termesztés során a különböző tájakról származó dinnyék összevissza keveredtek, nagyon sokféle alakú, színű, méretű fajta alakult ki. Ezek következetes rendszerezése embert próbáló feladat, többen többféle dinnyebesorolást is. Idegentermékenyülő növények 93 Genetikai változások 94 Modifikatív változások 101 Összefoglalás 107 Irodalom 108 Hibridvetőmag-termesztés 109 Búza 109 Kukorica 114 Genetikai változások 118 Modifikatív változások 127 Cukorrépa 134 Napraforgó 140 Paradicsom 14 a heterózishatás kiaknázására búzával is kísérleteznek a nemesítek. A búza azonban a pl. könnyebben keresztezhető, váltivarú és idegen-termékenyülő kukoricától eltérően öntermékenyítő és nem váltiva Előszó: 5: A vetőmagtermesztés általános genetikai problémái: 7: A vetőmagtermesztés fogalma, feladatai: 7: A vetőmag életereje: 8: Elméleti alapo Idegentermékenyülő növények szelekciójának módszerei. Az inkompatibilitás Heterózis nemesítés. A heterózis típusai. A heterózis nemesítés lépései. A hibrid fajták típusai. Szintetikus fajták. Hímsterilitás a hibridek előállításánál (fogalom

A kukorica idegentermékenyülő növény, ezért keresztezése viszonylag könnyű. A kukorica vetőmag előállítás ma nem más, mint irányított tömegkeresztezés. A beltenyésztéses hibridek termése, a heterózis hatás következtében, 20-30 %-kal is meghaladhatja a szabad elvirágzású fajták termését Idegentermékenyülő növényfajoknál a hiányában a megporzás sokszor elmarad. Méhészeti szempontból fontos a nektár mennyisége, cukorkoncentrációja és összetétele is. Ám a rovarvonzás mértékét az utóbbi két tényező jobban befolyásolja, mint a kiválasztott (szekretált) nektármennyiség A Kft. által képviselt fajták közül a Hungaro tritikálé (durumrozs) és a Ryefood rozs fajták szaporító területe és vetésterülete meghatározó Magyarországon. 2014-től a Ryefood rozsfajta piacvezető lett a rozs szilázs előállításában. A Pannónia burgonyafajtát számos országban termesztik és a magyar kistermelők és házikert tulajdonosok körében az egyik. A transzgén megszökésének veszélye, különösen a szélporozta, idegen termékenyülő növények esetében reális veszély, és ennek tagadása önbecsapás. A kukoricánál és más idegentermékenyülő növényeknél az izolációs távolság előírása és betartása valóság, de nem evolúciós tényező

Transzgénikus növények a funkcionális genomika szolgálatában Dóczi Róbert 2014. október 02. • önporzó, de idegentermékenyülő is - ideális genetikai analízis céljából • kis genom méret (120Mb, 5 kromoszóma, 27 000 gén) • teljes genom szekvencia ismert 2000 óta (első növényi genom) - a szekvenci Az idegentermékenyülő fajoknál, a biztos fajtafenntartás érdekében érdemes egyedi virágszigetelést, vagy szigetelősátrat alkalmazni. [P.V.] Meg persze a különféle növények forgóban való alkalmazása, a kultúrák váltogatása is jó eszköz a talajerő, talajélet fenntartásához.. A pollent nem képző növények kalászkái ezt követően attól a pollentől termékenyülnek meg, melyet a szomszédos kezeletlen, apai sorokban található növények termelnek. A végterméket, a nagy genetikai értékű (F1) vetőmagot csupán az anyai sorokból betakarított szemek adják. (Forrás: Saaten union, Vida Gy Cégünkről. Szolgáltatások; Referenciák; Partnereink; Munkatársaink; Kutatás-Fejleszté A génmanipulált élőlények mellett az idegentermékenyülő növények esetében a GM-mentesség megtartása teljességgel lehetetlen olyan izolációs távolságban (kukorica esetében ez általában 400 m), amely jelenleg hatályos az EU tagországaiban

Növénynemesítés és génmódosítás - Biokontroll Hungária

Szabadgyökerű növények telepítésére az ősz és a tavasz a megfelelő időszak. Konténeres növényeket nyáron is ültethetünk. A fajta kiválasztásánál figyelembe kell venni az idegentermékenyülő gyümölcsfajoknál, fajtáknál a porzó partner meglétét vagy telepítését, e nélkül nem képződik termés cukorcirok (sumac, Sorgum dochna [Roskal] Snow-den): a pázsitfüvek családjába tartozó, Ázsia és Afrika több táján már régóta fontos élelmiszernövény; egyebütt csak fél évszázad óta karolták fel terme

4.1.3 Az idegentermékenyülő fajták - a szintetikus fajtákat is beleértve - a fajtán belül rendszerint nagyobb variációt mutatnak, mint a vegetatívan szaporított, vagy öntermékenyülő fajták, ami megnehezíti az eltérő növények felismerését. Ezért állandó tűréshatárok meghatározására nem kerül sor, hanem a má POZSGÁS NÖVÉNYEK Szárazságtűrő vagy szukkulens növények, amelyeknek megvastagodott húsos leveleiben vagy törzsében raktározószövetek vannak az esős időben felvett víz számára. Pozsgás évelő. A fiatal levelek hajtás csúcsa sárga színű. Virágai szintén sárgák. Gyeppótló talajtakaró, napos helyen növekszik. A vadflóra irányába történő génmegszökés csak akkor következhet be, amikor különböző fű- vagy fafajok, illetve pillangós növények stb. GM-fajtáinak termesztését engedélyezték. Természetesen ezekre külön koegzisztencia törvényt, illetve rendeleteket kell majd kidolgozni és elfogadni A magyar piac az idegentermékenyülő növények estében gyakorlatilag teljes mértékben hibridizált. A kalászosokat tekintve búza esetében megközelítőleg 20%-os hibridarányról. Növények esetében felismerhetők rajta a hajtás- és gyökérpólusok, valamint a sziklevelek. Endospermium : Eredménye függ attól, hogy ön- vagy idegentermékenyülő-e; + hogy a szelektálandó tul. virágzás előtt v. után ismerhető fel. A fenotípus alapján válogatnak

Korcsosodás - Kertészeti lexiko

 1. dig frissen vásárolt hibrideket, van más választásunk is. Ilyenek az F2 virágkeverék hibridek, a szabadvirágzású fajták, és egyéb hibrid növények. F2 hibridek Mint már említettük, a második hibridnemzedékben (azaz az F2-ben) a szülői tulajdonságok szétválnak. Ezért hasadó nemzedéknek is nevezik őket.Ahogy már szó volt róla, házikertben, az F1.
 2. A szilva, a cseresznye, a meggy és a kajszi esetében ön- és idegentermékenyülő fajták is szerepelnek a termesztésben. Az őszibarack, a piros ribiszke, a málna, a szeder és a szamóca öntermékenyülők. Egzotikus és mediterrán növények 0
 3. 2014/150/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. március 18. ) a 66/402/EGK tanácsi irányelv értelmében a búza, árpa, zab és kukorica növényfajok populációinak forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő, határozott idejű kísérlet szervezéséről (az értesítés a C(2014) 1681. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöve
 4. t a többi általában porzósak lesznek, persze akadhatnak kivételek. Botanika. A porzós (hím-) virágzattulajdonképpen bogernyős fürt. A hím (porzós) virágok a virágzati fő-tengely levélhónaljából kiindulva a virágzati oldalágakon helyezkednek el

A növény. Valójában minden növény egy-egy csoda. Ha belegondolunk, hogy az élővilág vertikumában, még a teremtésmítoszokban is a kezdetekhez sorolják, majd ezt követik az állatok, s végül az ember, akkor azt hihetnénk, hogy valamilyen alantasabb lényről van szó Írta: Baji Béla A permakultúra szakirodalom hellyel-közzel emlegeti a pawpaw-t (ejtsd: paupau) (Asimina triloba), amelyet másképpen indián banánnak is neveznek. Ugyan a termések banánra emlékeztető formáján kívül semmi köze nincs a banánhoz, inkább a licsinek nevezett trópusi gyümölccsel tart rokonságot. Valamint szegről-végről a liliomfákkal, vagyis a magnólia. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Jäger Katalin MOSONMAGYARÓVÁR 2005 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET Precíziós Növénytermesztési Módszere elsősorban idegentermékenyülő fajok legalább öt fajtájának együttes termesztése, a keresztezési utódok válogatás nélküli továbbszaporítása, ismételt újravetése és természetes szelekciónak való kitétele addig, amíg az eredeti fajták növényei el nem tűnnek

1 Heszky László Transzgénikus növények - az emberiség diadala vagy félelme? I. Tudományos alapok I. 1. Amit a földi élet titkáról tudunk 1. ábra Nyolc éves voltam, amikor február 28-án, egy szombat reggelen Watson és Crick fiatal kutatók Cambridge-ben összeállították a DNS kettős spirál végső modelljét (1. ábra) Az idegentermékenyülő növényeknek a virágbeporzáshoz porzó fajtákra van szükségük, ezért többfajtás gyümölcsösöket telepítenek. A könyvben olvashatunk a növények, az állatok kedvező együtt- éléséről. A méhek és beporzást elősegítő rovarok, pl. vadméhe Az idegentermékenyülő fajokban megfigyelt heterózis jelensége már sok évvel ezelőtt felkeltette a búzával foglalkozó kutatók, nemesítők érdeklődését. Kihara 1951-ben megjelent közleménye óta a búzahibridek létrehozása kereskedelmi mennyiségben technológiailag is lehetséges, azonban a hibrid búza még napjainkban is a. szélporozta idegentermékenyülő. I/2. 24. 4. * A tétel mintanagyságát maggal szaporított növények esetében mag darabszámban, a vegetatív szaporítású lágyszárú, illetve az évelő fásszárú növényeknél tőszámban, merisztéma kultúrákban való fenntartásban,. Idegentermékenyülő fajok gazdasági érték vizsgálata ökológiai nemesítésű fajták esetében (szántóföldi, zöldség, takarmánynövények) Öntermékenyülő és vegetatív szaporítású fajokra adaptált gazdasági érték vizsgálat (szántóföldi, zöldség, takarmánynövények

Szántóföldi Növénytermesztésta

 1. Különösen veszélyes a transzgének megszökése az erdei fás növények és a rét, legelő gyepalkotó fűfajai és pillangósvirágú növényei esetében. Ezek a fajok ugyanis a hazai növénytársulások meghatározó fajai, és idegentermékenyülő (szél- és rovarporozta) fajok
 2. Nem tették meg azonban azt a kicsi, mégis fontos lépést, mely a növények képességének, tulajdonságainak megváltoztatását tette volna lehetővé, az élet információját hordozó molekula, a DNS szintjén. A XXI. század elején viszont ez a tudományos lehetőség, a géntechnológia gyakorlati célú felhasználásával már.
 3. t bokrosodó - és gyomelnyomó képessége.
Hungaro-farm KftGabonanövények termesztése | Digitális Tankönyvtár

Megjelent - védett állat- és növényfajták támogatása

A 20. század második felére kialakult az a fajtaválaszték, amelyik lehetővé tette az áttérést az extenzív termesztésről az intenzívre. Az 1910-es években pedig felfedezték a heterózishatást az idegentermékenyülő növényeknél, és ezzel elkezdődik az USA-ban a kukorica hibridnemesítése A gyümölcstermő növények csoportosítása és részei a biológia, a gyümölcsültetvény létesítése az éghajlattan - talajtan, a gyümölcsös tápanyag utánpótlása és integrált növényvédelme pedig a kémia tanulmányokhoz kapcsolódik idegentermékenyülő, triploid, szélporozta, rovarporozta. természetes. A napraforgó a legfontosabb olajnövény Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. Itthon a harmadik legnagyobb vetésterülettel rendelkező növény. Jövedelmezősége alapján a 2-3. helyet foglalja el az évjárat függvényében. 2019-ben világ szerte 24 millió hektáron vetették a növényt, megnagyob

Növénytermesztés (előadás jegyzet + könyv) Általános

A vetőmag értékmérő tulajdonságai Technikai tisztaság: fajazonos magvak tömeg%-a Idegenmagtartalom-vizsgálat: idegen magok db-száma Genetikai tisztaság és fajtaazonosság: csak kitenyésztéssel, kevés laboratóriumi vizsgálat Csírázóképesség: optimális körülmények között kicsírázó magok db%-a (első megjelölt nap: csírázási erély Táplálkozásgátló anyagok és transzgénikus növények hatásának vizsgálata a rovarkártevőkre: 2002: 2003: Biotechnológiai Kutató Intézet, Gödöllő: 7. Oktatók és PhD hallgatók, valamint graduális hallgatók képzésének segítése (CEEPUS program) 1999 : Ljubljanai Egyetem, Zágrábi Egyetem, Kolozsvári Egyetem, Szent. A mandulát tipikus idegentermékenyülő gyümölcsfajként ismeri a szakmai köztudat, mellyel sok probléma van: a kajszinál is gyengébb a téltűrése, sokszor károsítják a késő tavaszi fagyok, problémás a termékenyülése. Újabban azonban több olyan nemzetközi nemesítési eredménnyel is találkozhatunk, mely befolyásolhatja. Bemutatásra került a lóbab, mint idegentermékenyülő növénynemesítési folyamata a keresztezéstől a szelekción át az új fajták elismeréséig. Több nemzetközi projektben vesznek részt, amelyek közül az egyiknek a célkitűzése a lóbab és a búza együtt-termesztésének vizsgálata

Video:

A növények között a szója tartalmazza a legtöbb esszenciális aminosavat. A szójafehérjék közül a globilinok (60-70%) és az albuminok (57%) fordulnak elő a legnagyobb meny- 4 Idegentermékenyülő növények egyedszelekciójának módszere: 1) Családtenyésztés az idegen-termékenyülő növények nemesítésének olyan módszere, amely anyai vonalon lehetővé teszi a kiválogatott egyedeknek utódaik alapján történő elbírálását, de apai vonalon nem, mert a megporzást végző pollen eredete ismeretlen

Tételezzük fel, hogy adott idegentermékenyülő populációban csak az A lókuszra nézve különböznek a növények, amelynek két allélja, A 1 és A 2 van, p illetve q gyakorisággal (p + q = 1). Egy adott genotípushoz tartozó egyedek gyakorisága a genotípus-gyakoriság A kender idegentermékenyülő, szélporozta (anemophil) növény. a virágpor száraz, lisztszerű, A növények magjainak kivonatát mind a mai napig mikrobiológiai laboratóriumokban táptalaj. készítésében is hasznosítják, mivel a kender nővirágzatában és termésében - a patogén, Grampozitív. Herbárium Tudományos ismertetők aktuális botanikai témákról Áfonya (Vaccinium) nemzetség a kb. 450 fajból, Botanikai szakértőnk: Dr. Szabó István egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszékének vezetőj Az öntermékenyülő növények magját minden további nélkül gyűjthetjük. Az öntermékenyülés azt jelenti, hogy a növény saját magát termékenyíti meg, tehát hasonló, rokon növények nem porozhatják - a mag így fajtaazonos marad. Elkeserítőnek tűnhet, hogy a legtöbb kerti növény idegentermékenyülő.

A fertőzött növények mennyisége alapján a mintatereken a fertőzöttséget. a) mentesség esetén 0-ás, b) a növények legfeljebb 6%-os fertőzött aránya esetén 1-es, c) a növények legalább 7, de legfeljebb 15%-os fertőzött aránya esetén 2-es, d) a növények 15%-nál nagyobb fertőzött aránya esetén 3-a A kérelemben szerepelnie kell a telepítendő gyümölcsfaj mellett a fajtáknak, az alanyoknak, illetve idegentermékenyülő fajoknál a porzófajtáknak. Fel kell tüntetni az ültetvény tervezett térállását is. Amennyiben nem a teljes földrészleten telepítenek, vázrajzot kell készíteni, amelyen a telepítés földrészleten. Betegségei. 1. Legtöbbet szenved a K. az üszögtől, mely által megtámadtatva, a növények alacsonyak maradnak, s bugájuk, mely egészen szétroncsolódik, rendesen benfullad a legfelső levélhüvelyben; az üszkös K. bugája majdnem teljesen fekete porrá - az üszög spóráivá - változik. Ellene a magvak csávázása (l Növények esetében felismerhetők rajta a hajtás- és gyökérpólusok, valamint a sziklevelek. Endospermium: Eredménye függ attól, hogy ön- vagy idegentermékenyülő-e; + hogy a szelektálandó tul. virágzás előtt v. után ismerhető fel. A fenotípus alapján válogatnak

 • Eladó használt csembaló.
 • Tiramisu pohárkrém tojás nélkül.
 • Barna csíkos tapéta.
 • Cukormentes hulala tesco.
 • A rítus szereplők.
 • Lg sh2 2.1 hangprojektor teszt.
 • William wallace halála.
 • David Soul.
 • Legjobb világvége sorozatok.
 • Elte btk szabadon választható tárgyak 2020.
 • Szarvas gyöngyfog.
 • YachtWorld.
 • Queen budapesten youtube.
 • Élet a halálsoron.
 • Műszerész pécs.
 • Neuzer gyerek kerékpár 12.
 • Karácsonyi mécsestartó házilag.
 • Arduino Mega pinout.
 • Ifjúsági regények.
 • Yutube zenék hiro.
 • Ford Taunus GXL.
 • Dzsungel könyve album.
 • Lágyszárú évelő virágok.
 • Szenzomotoros szakasz alszakaszai.
 • Gyalogos átkelőhely megállás.
 • An 2 eladó.
 • Kitartás szinoníma.
 • Oklevél szerkesztő.
 • 34 hetes magzat videó.
 • Solar beach.
 • MRE pack buy.
 • Technikai fejlődés idézetek.
 • Fülöp szigetek időjárás január.
 • SCP Containment Breach Steam.
 • Bait a csali 2012.
 • Emilio dalai.
 • Ravak kézmosó.
 • Fa gyöngy nyaklánc.
 • Mozaik csempe tisztítása.
 • Kék az ég és zöld a fű nem lesz majd egyszerű.
 • Parti szél.